PERFO Sp. z o.o. TEXCONCEPT Sp. K. 
ul. Ostrowska 398, 61-312 Poznań
NIP 7792244016, REGON 634629129
Nr KRS 0000263525, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
www.perfo-texconcept.com  ▪  www.zakupy3eu.com

 

Nazwa działu

Telefon

Dział Obsługi Klienta i Realizacji Zamówień

+48 (61) 646 95 50

Dział Handlowy

+48 (61) 646 95 52

Dział Ofertowo - Projektowy: Rozwiązania dla Budynków i Architektury

+48 (61) 646 95 56

Dział Marketingu

+48 (61) 622 99 01

Dział EXPO

+48 (61) 646 95 54

Dział AUTOMOTIVE

+48 (61) 646 95 54

FAX

+48 (61) 646 95 51